ઇતિહાસ વિશે

1997

ફેક્ટરી સ્થપાઈ

વધુ
2005

ISO9001 ની ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ

વધુ
2014

TPPT ક્યોરિંગ એજન્ટની શોધ પેટન્ટ મેળવી

વધુ
2020

શાંઘાઈ પ્રમેય કેમિકલ ટેક્નોલોજી કંપની લિમિટેડની સ્થાપના કરી.
નિકાસ કામ માટે

વધુ
2018

ફેક્ટરીનું વિસ્તરણ

વધુ